Kỳ phùng địch thủ: Dương Chí so tài Lỗ Trí Thâm

Cảnh Hay

open  Thông tin

Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm chức Đề hạt ở Đông Kinh, vì giết Trấn Quan Tây Trịnh Đồ nên bị truy nã, phải cắt tóc đi tu trên núi Ngũ Đài Sơn, làm môn đệ của trưởng lão Trí Chân. Không ngờ, đã đi tu nhưng tật cũ khó bỏ, vẫn 'rượu thịt' như một người phàm khiến ai cũng ngán ngẩm. Một buổi đi chè chén như bình thường lại gặp phải Dương Chí là hậu duệ của Ngũ hầu Dương Lệnh Công nổi tiếng, dòng dõi năm đời của Dương gia tướng, lưu lạc ở Quan Tây. Thấy hòa thượng mà không tuân theo luật giới liền chướng mắt mà hóa thành đánh nhau, làm nên trận đánh lịch sử cũng từ đó kết thành huynh đệ.

close  Thu gọn