Cần chuẩn bị những gì nếu phải sống chung với bão?

Mẹo vặt

open  Thông tin

Để đối phó với những cơn bão lớn bạn cần chuẩn bị những gì?

close  Thu gọn