Trốn đi nghĩa vụ và cái kết

Troll

open  Thông tin

Tưởng trốn đi nghĩa vụ thành công, ai ngờ...

close  Thu gọn