Bác sĩ chạy tóe khói vì bệnh nhân tưởng bở

Chơi khăm

open  Thông tin

Cô bệnh nhân xinh đẹp đòi khám chỗ hiểm khiến anh bác sĩ hiểu lầm, và khi biết được đó là gì thì bác sĩ liền... chạy mất dép.

close  Thu gọn