"Chuyện ấy" trong phim và thực tế khác nhau thế nào?

Adam & Eva

open  Thông tin
Hẳn nhiều lúc bạn tưởng tượng và so sánh "cuộc yêu" của mình vào phim ảnh. Tuy nhiên dù cố thế nào, 2 điều này cũng không thể tương đồng nhau. Hãy thật cẩn thận nếu bạn muốn bắt chước làm "chuyện ấy" như trên phim ảnh đấy nhé, vì đời không bao giờ như phim đâu
close  Thu gọn