Phản ứng khi được hỏi bạn đã kết hôn chưa?

Troll

open  Thông tin

Bạn sẽ phản ứng ra sao khi được hỏi đã kết hôn chưa?

close  Thu gọn