Tại vì bạn là con nít

Troll

open  Thông tin

Cứ mỗi lần thấy con nít là y như rằng không thể kiềm chế được mà làm như thế này, bạn có thấy quen không?

close  Thu gọn