Phụ nữ siêu gầy khó có khả năng sinh con

Adam & Eva

open  Thông tin

Phụ nữ siêu gầy khó có khả năng sinh con hơn những người có chỉ số cân nặng bình thường.

close  Thu gọn