Chiếc máy tính gỗ liên lạc hai miền Triều Tiên

Tin nóng

open  Thông tin
Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý nối lại đường dây nóng giữa 2 miền. Hãy xem chiếc máy tính dùng để liên lạc giữa hai bên có những điểm gì đặc biệt.
close  Thu gọn