Điều gì xảy ra với cơ thể người sau khi chết?

Mẹo vặt

open  Thông tin

Tế bào bị phá vỡ, cơ thể ở trạng thái toàn chất lỏng, các cơ quan tự tiêu hủy khi con người rời bỏ cõi đời

close  Thu gọn