[Ema thông thái] Ngớ ngẩn

Chơi khăm

open  Thông tin

[Ema thông thái] Ngớ ngẩn

close  Thu gọn