Nếu không có mặt trăng, mặt đất hóa...

Mẹo vặt

open  Thông tin
Nếu Mặt Trăng đột nhiên biến mất, nhiều yếu tố địa lý trên Trái Đất sẽ bị đảo lộn gây ra động đất, sóng thần và biến đổi khí hậu.
close  Thu gọn