close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Ô Long Thiên Tử - Wu Long Prince

Phim hài

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Vua Lưu Triệt nằm mơ thấy có người mưu đồ giết hại mình và chiếm đoạt ngôi báu, liền ra lệnh cho quan cận thần thân tín Tô Văn lập tức điều tra. Sẵn có lòng căm thù thái tử, Tô Văn đã tố cáo thái tử. Lưu Triệt ra lệnh xử trảm thái tử và tất cả gia quyến. Quan ngự sử Bính Thiếu Khanh biết thái tử vô tội nên đã bí mật cứu sống con dâu thái tử lúc đó đang mang thai.

Thông tin  Thu gọn