close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Bộ Tứ Siêu Đẳng - Fantastic Four

Phim viễn tưởng

1
2
3
4
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

''Fantastic Four'' kể về bốn phi hành gia do phơi nhiễm phóng xạ không gian nên bỗng có những năng lực siêu nhiên. Hơn thế nữa, bộ tứ phải hợp lực để chống lại âm mưu của Giáo sư Victor Von Doom.

Thông tin  Thu gọn