close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Càn Long Đấu Trí Tam Cô Nương - Emperor Chien Lung And The Beauty

Phim kinh điển

1
2
3
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Hai đại thần bên cạnh Càn Long là Ngạc Dung An và Lưu Dung vẫn luôn đối đầu nhau hòng giành ân điển. Vì một hiểu lầm tai hại nên thay vì bắt được Lưu Dung trong nhà người đẹp thì Ngạc Dung An lại bắt được hoàng đế Càn Long...

Thông tin  Thu gọn