close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Từ Hy Thái Hậu - The Empress Dowager

Phim kinh điển

1
2
3
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

''The Empress Dowager'' kể về những màn đấu trí với biết bao mưu đồ nham hiểm để tranh giành quyền lực chính trị giữa kẻ nhiếp chính độc ác là Từ Hy Thái Hậu cùng vị Hoàng đế trẻ tuổi Khang Hy.

Thông tin  Thu gọn