close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Thích Mã - Blood Brothers

Phim hành động

1
2
3
4
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Trương Văn Tường cùng huynh đệ kết nghĩa Hoàng Tung là sơn tặc, đã đụng độ Mã Tân Di trong một vụ cướp. Bằng mưu mẹo, Mã Tân Di kết nghĩa huynh đệ với hai hảo hán. Tình huynh đệ kề vai sát cánh của ba người dần bị lung lay khi Mã Tân Di đem lòng yêu Mỹ Lan - vợ của Hoàng Tung.

Thông tin  Thu gọn