close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Vô Song Phổ - Under The Veil

Phim viễn tưởng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

'Under The Veil' gồm ba câu chuyện trong truyền thuyết liêu trai: Dịch Thoa, Lục Phán và Trưu Ngư. Thông qua các khía cạnh yêu, hận, tình, thù, sân, si của nhân gian, bộ phim truyền tải thông điệp: Con người có lòng thiện sẽ lĩnh hội được chân lý của sự sống.

Thông tin  Thu gọn