close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Ngày Độc Lập - Independence Day

Phim viễn tưởng

1
2
3
4
5
Xem phim

Để xem phim này bạn cần mua với giá 1000 đ

Thông tin  Thông tin

Người ngoài hành tinh đã đến trái đất và mục tiêu của họ là để chiếm lấy tài nguyên và phá hủy. Chiến đấu bằng công nghệ cao, sử dụng vũ khí tốt nhất của con người là cách duy nhất để tồn tại. Vũ khí hạt nhân đã được sử dụng...

Thông tin  Thu gọn