Lãng tử Yến Thanh thay anh em Lương Sơn 'dạy dỗ' Lâu Nhậm Nguyên

Cảnh Hay

open  Thông tin

Yến Thanh, cao thủ dùng nỏ của Lương Sơn được mệnh danh là Yến Lãng Tử, một lần ra ngoài cùng Lý Quỳ, gặp ngay phải tên Lâu Nhậm Nguyên đang xỉ nhục, bắt kẻ tự xưng là anh hùng Lương Sơn Bạc phải chui qua háng. Tuổi trẻ còn sốc nổi, gã dùng chưởng đập tan biển hiệu vào gã đó mà rằng 'Anh hùng Lương Sơn Bạc ai cũng tài giỏi, sao lại như dạng hèn hạ này, cúi đầu xin tha'. Chính điều đó dẫn đến trận tỉ thí võ đài, dạy dỗ Lâu Nhậm Nguyên, tìm lại danh tiếng cho các anh em Lương Sơn Bạc.

close  Thu gọn