Khinh bạn bè là cái tội rất lớn

Chơi khăm

open  Thông tin

Có tâm đi đón bạn bè nhưng cái kết mà chàng trai này nhận được thì quả thật đáng buồn.

close  Thu gọn