Một phút trôi qua có 83300 người đang làm "chuyện ấy"

Adam & Eva

open  Thông tin

Mỗi phút trôi qua có 83300 người đang làm "chuyện ấy" và 258 em bé được sinh ra, còn điều gì có thể xảy ra trong 1 phút nữa?

close  Thu gọn