Trào lưu thách thức chân ngắn

Chơi khăm

open  Thông tin

Trong hội bạn kiểu gì cũng có 1 đứa chân ngắn :v :v Gọi anh em vào hôm nào chơi thử đi mấy chế.

close  Thu gọn