Troll cho ớt bột vào trà sữa cực bá đạo

Chơi khăm

open  Thông tin

Màn troll này có thể khiến cô người yêu nghiên trà sữa có một bài học nhớ đời đây nhỉ.

close  Thu gọn