Con gái là chúa thích gây sự vô cớ

Chơi khăm

open  Thông tin

Có ai chịu được những sự gây gổ vô cớ như thế này của con gái không.

close  Thu gọn